Hoofdinhoud

Verwerking persoonsgegevens

Gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van deze verwerking AVG
 
Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Voor onze ledenadministratie en om starterspakketten, het clubblad en nieuwsbrieven naar toe te sturen hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor dit doel.

 
Welke persoonsgegevens gebruiken we?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via het aanmeldformulier van de website www.mikmakkers.nl

 

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?

Deze gegevens zijn voor ons belangrijk omdat we dan met onze leden kunnen communiceren. Als u de gevraagde persoonsgegevens niet - of maar voor een deel - aan ons wilt verstrekken betekent dit dat dat uw geen post, nieuwsbrief of starterspakket bezorgd krijgt.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is. In dit geval bewaren we uw persoonsgegevens totdat u uw lidmaatschap van MikMak opzegt.

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens van ons?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan:

-  Circa 2: communicatiebureau, zij verzorgen onze nieuwsbrieven en mailings
-  Drukkerij Wihabo: zij versturen de clubbladen

 

Meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

Meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan vindt u op onze website https://www.oss.nl/privacy. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via 14 0412 of fg@oss.nl.

 

Niet tevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of vindt u dat we
deze ten onrechte verwerken? Ook dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Bent u daarna nog niet tevreden dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

De wet geeft u rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Deze rechten geven u de mogelijkheid ons vragen te stellen over onze verwerking van
uw persoonsgegevens, uw persoonsgegevens in te zien en uw persoonsgegevens of
onze verwerking daarvan aan te passen of te stoppen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer lezen over uw rechten. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Laat ons dat dan weten via het digitale formulier op onze website.